De schooldagen op de Triangel zijn goed gevuld. Eigenlijk komen we altijd tijd tekort, want er zijn zoveel leuke en leerzame dingen te doen. We beginnen de ochtend met een Bijbelvertelling. Al vertellend en doorsprekend, leren we zo de HEERE en Zijn wil steeds beter kennen. Zo zien we zijn Vaderzorg in Zijn zorg voor het volk Israël. Zijn almacht en voorzienigheid, Zijn heiligheid. We leren er steeds meer van. Dat Hij ons ook een wet heeft gegeven, die zo goed is! Nog nooit is er een ander volk geweest, met zulke goede wetten. (Deut. 4:8) Al vertellend en pratend zien we ook de genade dat de HEERE telkens naar Zijn kinderen blijft omzien. Dat Hij Zich ook aan ons verbonden heeft en al die heerlijke beloften heeft gedaan. We leren van Zijn belofte en eis. 

​Dan gaan we aan de slag met taal en rekenen. Belangrijk om je taak te verrichten in de maatschappij, om de Bijbel te kunnen lezen, etc. Bij het vak taal maken we gebruik van de methode Taal Actief, de christelijke versie. De methode maakt gebruik van verantwoorde teksten en afbeeldingen.

We werken gedurende een paar weken aan eenzelfde thema. De thema’s werken mee aan de vorming van een christelijk wereldbeeld. Het thema heeft vaak een bepaald hoofdstuk uit onze geschiedenis-, aardrijkskunde- of natuur & techniek methode. Vervolgens betrekken we zoveel mogelijk andere dingen erbij, zoals proefjes, taallessen, drama, denkopdrachten, handvaardigheid & tekenen, techniekopdrachten en voorleesboeken. Het wordt één rijk geheel, zodat de stof gaat leven en beklijft.  

We werken bijvoorbeeld over de Romeinen. Voor techniek betrekken we er de werking van katrollen bij. De Romeinen gebruikten die in hun hijskranen, waarmee ze voorraadschepen bij de Rijn leeghaalden. Voor kerkgeschiedenis lezen we er een boek bij over Augustinus. Voor de schrijf- en spreeklessen van taal, kiezen we voor het maken van een spreekbeurt over een deelonderwerp binnen het Romeinse Rijk. 
Het Romeinse Rijk begon toen Simeon en Anna nog jong waren en het rijk was op zijn retour in de tijd van Augustinus. Vanuit de methode “Venster op Nederland”, leren we over de Germanen en de limes in de Lage Landen, over Julius Civilus. Om een goed overzicht te krijgen op de geschiedenis, schrijven we alles op in ons eeuwenboek. Zo komen de Bijbelse geschiedenis, de Vaderlandse en de kerkgeschiedenis bij elkaar. Dit eeuwenboek gaat vanaf groep 5 met de leerlingen mee en wordt steeds verder ingevuld.
     
Thema’s over de natuur leveren ook vaak mooie lessen op. Hebt u zich wel eens verwonderd over paddenstoelen? In de herfst komen ze boven de grond, als appels van een appelboom, om de schimmel voort te planten. Maar altijd zijn daar die schimmeldraden onder de grond. In één emmer zitten honderden meters draad. En die lopen naar de wortels van bomen, om de bomen mineralen te geven, die bomen zelf niet maken kunnen. En de boom geeft het op zijn beurt, suikerachtige stoffen terug. Stoffen die de schimmel niet kan maken. Prachtig toch? Schitterend gemaakt! Of herfstbladeren die vallen: Een boom merkt aan de temperatuur, dat het tijd wordt de bladeren af te sluiten, zodat ze kunnen vallen. Want word het kouder dan -5, dan kan de boom geen water meer uit de grond opnemen. Als ze dan wel water verdampt via de bladeren, zal het dood gaan. De knoppen zitten al aan de takken, het nieuwe leven zal komen, en dan vallen de blaadjes eraf. Op de grond. Om de aarde te bevruchten voor de volgende groeiperiode. Wonderlijk gemaakt! Lessen om je bij te verwonderen.

Daarnaast steken we in op een goede afwisseling van hoofd, hart en handen. Want kinderen kunnen niet altijd cognitief, nadenkend, bezig zijn. Hoofd, hart én handen. Om heel de aanleg en persoonlijkheid van kinderen te ontplooien. Zodat ze straks op alle plaatsen waar de HEERE hen stelt, dienstbaar kunnen zijn.

V.v.G.O.


De Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs (V.v.G.O) is opgericht in 2017 en heeft zich als doel gesteld om gereformeerd onderwijs te geven overeenkomstig de grondslag van de vereniging. De vereniging probeert dat doel te bereiken door één of meer basisscholen voor gereformeerd onderwijs op te richten en in stand te houden.  

​Het bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter: W.J. Sikkens
Secretaris: E. de Ruig - de Marie
Penningmeester: L. van Egmond

​Voor meer informatie over de V.v.G.O. kunt u het beleidsplan en de verenigingsstatuten raadplegen.