Hoe kan ik lid worden van de schoolvereniging?
U kunt lid worden van de schoolvereniging met het aanmeldformulier , zie de knop hiernaast. U kunt het formulier uitprinten en ingevuld opsturen naar het postadres van de secretaris van de V.v.G.O.:
E. de Ruig - de Marie
Beilervaart 85
9411 VD, Beilen.
U kunt het formulier ook downloaden en ingevuld mailen naar secretariaat.vvgo@gmail.com.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de school?
U kunt uw kind aanmelden door contact op te nemen met het schoolbestuur via secretariaat.vvgo@gmail.com.

Hoe zit het met  kinderen die extra zorg nodig hebben?
Heeft uw kind extra zorg nodig? Neem dan contact op met het schoolbestuur via de contactpagina. Samen met de leerkrachten kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Werkt de school met een continurooster?
Ja. De schooldag begint om 8:45 uur en eindigt om 14:45 uur. Tussen 12:00 en 12:30 eten de kinderen met elkaar op school.

Waarom is er gekozen voor Bovensmilde als locatie voor de basisschool?
Bij de oprichting van de school is men uitgegaan van het idee om van onderaf de school te laten groeien, dus door de jaren heen vanaf de laagste groepen naar de hogere. Zowel het leden- als het leerlingenbestand waren kort na de oprichting van de school klein en de financiële middelen beperkt. Verder wilde men een streekschool zijn voor kinderen uit de noordelijke provincies. Rolde bleek daarom in eerste instantie geschikt om daar de school te beginnen. In de zomer van 2022 is de school verhuisd naar de nieuwe locatie in Bovensmilde.

Hoe is het vervoer van en naar de school geregeld?
Omdat het organiseren van het dagelijkse vervoer van de kinderen best ingewikkeld kan zijn, proberen ouders, leerkrachten en vrijwilligers elkaar zoveel mogelijk te helpen. Intussen heeft de praktijk uitgewezen dat ouders het dagelijkse vervoer goed kunnen organiseren als zij daar niet alleen voor staan. Een goede samenwerking tussen meerdere partijen maakt het dagelijkse vervoer van en naar de school goed mogelijk. 

Hoe ervaren de kinderen het reizen?
Sommige kinderen rijden in ongeveer drie kwartier van hun huis naar de school. De praktijk heeft tot nu toe uitgewezen dat de kinderen dat niet als vervelend ervaren. Zij vermaken zich in de auto over het algemeen goed met elkaar en met leesboeken, kinderliedjes en luisterverhalen. Dat geldt voor zowel de kleuters als de oudere leerlingen. Heeft u vragen hierover, komt dan gerust eens langs op de school tijdens één van de inloopochtenden. Informatie over de inloopochtenden ontvangt u doorgaans via de kerkbladen of deze website, zie 'agenda'.

Kunnen ouders ook een tegemoetkoming krijgen in de vervoerskosten?
Ja. Ouders kunnen een tegemoetkoming krijgen in de gemaakte vervoerskosten. Het schoolbestuur heeft daarvoor een bedrag gereserveerd.

Wat kost het om uw kind naar De Triangel te laten gaan?
Als ouder(s) bent u lid van de schoolvereniging en betaalt u een contributie van 25 euro per jaar. Verder betaalt u ieder jaar een ouderbijdrage van 35 euro per gezin waarvan uitstapjes e.d. worden betaald. De kosten die u maakt om uw kind(eren) van en naar school te brengen variëren, mede afhankelijk van de afstand tussen uw woonplaats en de school. Zo nodig kunt u van de V.v.G.O. een tegemoetkoming krijgen in de vervoerskosten.
Wilt u naast de bovengenoemde kosten de school financieel steunen, dan kunt u dat doen door een vaste maandelijkse donatie te geven waarvan u de hoogte zelf kunt bepalen. 

Hoe wordt de school betaald en waarom op deze wijze? 
​De Triangel is als particuliere school opgericht door de Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs (V.v.G.O.) voor de kinderen van De Gereformeerde Kerk (DGK). Omdat De Triangel een particuliere basisschool is ontvangt zij geen overheidssubsidie en is zij volledig afhankelijk van donaties en giften. De Triangel komt niet in aanmerking voor overheidssubsidie omdat de overheid een stichtingsnorm hanteert van minimaal 200 leerlingen. 

​Heeft u nog andere vragen, dan kunt u contact opnemen met het schoolbestuur via het emailadres secretariaat.vvgo@gmail.com